Nieuwjaarsplannen vernieuwd FTK

​Het kabinet heeft een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd met vernieuwde regels die ervoor moeten zorgen dat pensioenfondsen hun afspraken nakomen. Dit is het vernieuwde Financieel Toetsingskader (FTK). Het is de bedoeling dat de wet in 2015 in gaat.

Positieve punten zijn dat we minder afhankelijk worden van dagkoersen op de financiële markten. Daardoor wordt de dekkingsgraad en de premie die u en uw medewerkers betalen stabieler. En als het economisch tegenzit, mogen we tegenvallers uitsmeren over een periode van tien jaar. Dat geeft rust en duidelijkheid. Maar pensioenfondsen moeten ook hogere buffers aanleggen dan nu al het geval is. Een reserve opbouwen is verstandig, maar het betekent wel dat we onze ambitie om de pensioenen jaarlijks te verhogen (indexeren) de komende jaren waarschijnlijk moeilijker kunnen waarmaken. Wij hebben in de Tweede Kamer gepleit voor versoepeling van de voorgestelde regels, zodat we u en uw medewerkers een pensioen kunnen blijven bieden dat zijn koopkracht behoudt.

Zodra bekend is hoe de wetgeving er precies uit gaat zien en wat de gevolgen zijn voor onze pensioenregeling, informeren wij u en uw medewerkers.

Lees meer over de nieuwe pensioenregeling