Primeur voor bestuur

​Ria Vedder-Wubben is sinds 1 juli het eerste rechtstreeks gekozen bestuurslid van PFZW.

De verkiezing werd uitgeschreven naar aanleiding van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen die heeft geleid tot aanpassingen in de Pensioenwet. De wet biedt de mogelijkheid voor verschillende bestuursvormen en PFZW heeft voor de paritaire bestuursvorm gekozen. Daarbij zitten niet alleen vertegenwoordigers van werkgeversverenigingen en werknemersverenigingen in het bestuur, maar ook een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden.

Experts

Eerder al traden Gerard Bergsma en Age Bakker tot het bestuur toe vanwege hun expertise op het gebied van vermogensbeheer en risicomanagement. Zij zijn vertegenwoordigers vanuit respectievelijk de werknemersverenigingen en de werkgeversverenigingen. De komende tijd zullen nog twee nieuwe bestuursleden met een specifieke deskundigheid aantreden. Ieder van de bestuursleden richt zich bij de vervulling van de taak naar de belangen van alle bij het fonds betrokken belanghebbenden.

Lees meer over de samenstelling van het bestuur