Wat doe ik als werkgever bij...

Bij sommige gebeurtenissen moet u als werkgever iets regelen met PFZW. Bekijk welke dat zijn.

Met pensioen gaan

Weet wat u moet regelen als uw medewerker volledig of gedeeltelijk met pensioen gaat.

Nieuwe medewerker

Weet wat u moet regelen als u een nieuwe medewerker in dienst krijgt.

Ontslag

Weet wat u moet regelen als uw medewerker ontslag neemt of krijgt.

Ziekte

Weet wat u moet regelen als uw medewerker (langdurig) ziek is en arbeidsongeschikt raakt.

Minder werken

Weet wat u moet regelen als uw medewerker minder gaat werken en verdienen.

Verlof

Weet wat u moet regelen als uw medewerker met onbetaald of betaald verlof gaat.

Privésituatie medewerker

Weet wat uw medewerker moet regelen als er in de privésituatie van uw medewerker iets verandert.

Meer werken of verdienen

Weet wat u moet regelen als uw medewerker meer gaat werken en/of verdienen.

Overlijden

Weet wat u moet regelen als uw medewerker is overleden.

Organisatiewijziging

Weet welke organisatiewijzigingen u aan ons moet doorgeven.