Bestanddelen die niet meetellen voor het pensioengevend salaris

Er zijn ook bestanddelen die niet meetellen voor het pensioengevend salaris. 

​Het reglement 2017 zegt in Artikel 1.10, lid 7:

De volgende salarisbestanddelen behoren, hoe ook genaamd, in elk geval niet tot het pensioengevend salaris: 

• toeslag voor vervanging in een hoger gesalarieerde functie

• geldelijke vergoeding voor niet opgenomen vakantiedagen, die wordt uitbetaald bij het einde van de arbeidsovereenkomst 

• toeslag voor bereikbaarheids-, aanwezigheids- en slaapdiensten en daarmee naar aard en strekking overeenkomende toeslagen 

• geldswaarde van maaltijden

• tegemoetkoming in verband met de kosten van verzekering tegen ziektekosten 

• toeslag voor medisch specialisten die verband houdt met een wisselende praktijkomvang.