Variabele bestanddelen die meetellen voor pensioengevend salaris

Er zijn ook variabele bestanddelen die meetellen voor het pensioengevend salaris. De peildatum hiervoor is altijd 31 december van het kalenderjaar.

 

De volgende variabele bestanddelen tellen mee voor het pensioengevend salaris: 

• De onregelmatigheidstoeslag (ORT). Dit is de toeslag voor het verrichten van onregelmatige diensten. Zie voor de exacte omschrijving van onregelmatige diensten uw CAO. Vanaf 1 januari 2006 telt een tegemoetkoming in verband met beëindiging of vermindering van de toeslag voor het verrichten van onregelmatige diensten, mee voor het pensioengevend salaris. 

• De vergoeding voor extra uren en overwerk. De vergoeding voor extra uren en overwerk verwerkt u aan het eind van het jaar. U meldt ze als extra gewerkte uren in de definitieve deeltijdfactor. De toeslag voor het overwerk verwerkt u in de onregelmatigheidstoeslag. 

• De omzetprovisie. De hoogte van de omzetprovisie is vooraf niet bekend. Daarom geeft u na afloop van het kalenderjaar dit bedrag als ORT-bedrag aan ons door (optellen bij het bedrag ORT).