Medewerkers aan- en afmelden

Bij een organisatiewijziging

​Bij een grote organisatiewijziging zoals een fusie, overname of afsplitsing, kan het loonheffingennummer veranderen. In dit geval meldt u medewerkers af onder het oude loonheffingennummer en weer aan onder het nieuwe loonheffingennummer.

U levert aan via een salarispakket

De meeste organisaties leveren de pensioengegevens aan volgens de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) via een salarispakket. Het salarispakket is gekoppeld aan het loonheffingennummer van uw organisatie.

  • U of uw administratiekantoor meldt de medewerkers binnen 30 dagen na de wijziging van de rechtsvorm bij ons af via het salarispakket.
  • Na wijziging van de rechtsvorm en loonheffingennummer, meldt u vaste medewerkers, oproepkrachten, vakantiekrachten en stagiairs opnieuw aan onder het nieuwe loonheffingennummer.

    Let op: voor vakantiekrachten en stagiairs zet u de code pensioenregeling uit, omdat zij niet onder de pensioenregeling vallen (zij bouwen geen pensioen op).
  • Uiterlijk vóór de tiende van de volgende maand verzendt u deze aanmelding (samen met alle pensioengegevens en wijzigingen) via het salarispakket naar ons. PFZW verwerkt uw wijzigingen dan automatisch.
    Veelgestelde vragen UPA

Heeft u een nieuw salarispakket? Kijk wat u dan moet doen.

Wat doe ik bij een nieuw salarispakket

Heeft u vragen over het doorvoeren van wijzigingen in uw salarispakket? Neem dan contact op met de leverancier van uw salarispakket.

U levert aan via MijnOrganisatie

Heeft u uitstel of vrijstelling voor aanlevering via het salarispakket en levert u via MijnOrganisatie aan? Meld dan uw medewerkers aan via MijnOrganisatie.

  • Log in op pfzw.nl/mijnorganisatie en kies bij 'UPA' voor ‘UPA perioden’. Klik op 'Eerste periode aanleveren'. Vul per medewerker de persoonlijke gegevens, de dienstverbandgegevens én de gegevens van de eerste UPA-periode in.
  • Als de gegevens van de eerste periode (maand of 4 weken) nog niet bekend zijn, zorg dan dat u per medewerker vóór de tiende van de volgende maand de (gewijzigde) periodegegevens aan ons doorgeeft via MijnOrganisatie.  

Meld uw medewerker aan