Aanmelden praktijk

  
  • Als tandarts bent u verplicht om al uw tandartsassistenten bij ons aan te melden. Andere medewerkers van uw tandartsenpraktijk kunt u ook bij ons aanmelden via een aanvullende overeenkomst.  
  • Als huisarts bent u verplicht om al uw medewerkers bij ons aan te melden. Uitgezonderd zijn huisartsen in loondienst, huisartsen in opleiding, waarnemers en natuurlijk de huisartsen (praktijkeigenaren) zelf. Zij hebben een eigen pensioenregeling bij Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH).  
  • Als dierenarts heeft u de keuze om alleen uw dierenartsassistenten of om alle medewerkers bij ons aan te melden.
  1. Gegevens nieuwe praktijk

  2. Namen deelnemende artsen

    Bij een maatschap graag ook namen van alle deelnemende artsen of maten noemen.