Voorbeeld berekening gewogen gemiddelde regelingloon bij ziekte

Hoe berekent u de korting bij ziekte en wat geeft u door?

Als uw medewerker ziek is en zijn salaris daalt hierdoor, dan geeft u deze salariswijziging bij ziekte door via uw salarispakket (of via MijnOrganisatie als u hiervoor toestemming heeft). Hiervoor berekent u het gewogen gemiddelde regelingloon (verlaagde voltijd jaarsalaris) bij ziekte over de betreffende maand (of periode).

Sociale partners hebben met het kabinet afgesproken dat organisaties over de eerste twee ziektejaren samen maximaal 170% van het laatstverdiende loon moeten betalen. In uw cao staat hoe u de verdeling van de 170% invult; dus wanneer het salaris van een zieke medewerker daalt.

Voorbeelden berekening gewogen gemiddeld regelingloon bij ziekte

Voorbeeld situatie 1

Gegevens:

 • regelingloon per 1 januari: € 30.000
 • overeengekomen deeltijdpercentage : 50%
 • de medewerker is volledig ziek
 • het salaris wordt verlaagd wegens ziekte per 16 juni naar: 70%

Berekening over juni:

 • U rekent met 30 kalenderdagen.
 • Het overeengekomen werkzame deeltijdpercentage blijft ongewijzigd.

Van 1 juni t/m 15 juni bedraagt het regelingloon:
100% x € 30.000 x 15/30 =

€ 15.000
Van 16 juni t/m 30 juni bedraagt het regelingloon:
70% x € 30.000 x 15/30 =
€ 10.500
U geeft over juni als regelingloon door:
€ 15.000 + € 10.500 =
€ 25.500
 
De gewogen gemiddelde korting over november bedraagt:
(1 - € 25.500 / € 30.000) x 100% =
15%
 
 

Berekening over juli:

 • U rekent met 30 kalenderdagen.
 • Het overeengekomen werkzame deeltijdpercentage blijft ongewijzigd.
Van 1 juli t/m 31 juli bedraagt het regelingloon:
70% x € 30.000 x 30/30 =
€ 21.000
U geeft over juli als regelingloon door:
€ 21.000
 
De gewogen gemiddelde korting over juli bedraagt:
(1 - € 21.000 / € 30.000) x 100% =
30%
 

Voorbeeld situatie 2

Gegevens:
 • voltijds jaarsalaris (regelingloon) per 1 januari: € 30.000
 • overeengekomen deeltijdpercentage: 50%
 • de medewerker is volledig ziek
 • het salaris wordt verlaagd wegens ziekte per 16 juni naar: 70%
 • de medewerker gaat per 16 september gedeeltelijk weer werken: 60%
 

Berekening over juni:

 • U rekent met 30 kalenderdagen.
 • Het overeengekomen werkzame deeltijdpercentage blijft ongewijzigd.
 

Van 1 juni t/m 15 juni bedraagt het regelingloon:
100% x € 30.000 x 15/30 =

€ 15.000
 
Van 16 juni t/m 30 juni bedraagt het regelingloon:
70% x € 30.000 x 15/30 =
€ 10.500
U geeft over juni als regelingloon door:
€ 15.000 + € 10.500 = 
25.500

 

De gewogen gemiddelde korting over juni bedraagt:
(1 - € 25.500 / 30.000) x 100% =
15%
 

Berekening over juli:

 
 • U rekent met 30 kalenderdagen.
 • Het overeengekomen werkzame deeltijdpercentage blijft ongewijzigd.
Van 1 juli t/m 31 juli bedraagt het regelingloon:
70% x € 30.000 x 30/30 =  
€ 21.000
U geeft over juli als regelingloon door:
€ 21.000
 
De gewogen gemiddelde korting over juli bedraagt:
(1 - € 21.000 / € 30.000) x 100% =
30%
 

Berekening over augustus:

 
 • U rekent met 30 kalenderdagen.
 • Het overeengekomen werkzame deeltijdpercentage blijft ongewijzigd.
U geeft over augustus als regelingloon door:
€ 21.000
 
De gewogen gemiddelde korting bedraagt dan:
(1 - € 21.000 / € 30.000) x 100% =
 
30%
 

Berekening over september:

 
 • U rekent met 30 kalenderdagen.
 • Het overeengekomen werkzame deeltijdpercentage blijft ongewijzigd.
 
Van 1 september t/m 15 september bedraagt het regelingloon:
70% x € 30.000 x 15/30 =
€ 10.500
 
Van 16 september t/m 30 september bedraagt het regelingloon:
(1 - 30% x 40%) x € 30.000 x 15/30 =
€ 13.200
 
U geeft over september als regelingloon door:
€ 10.500 + € 13.200 =
23.700
 
De gewogen gemiddelde korting over september bedraagt:
(1 – € 23.700 / € 30.000) x 100% =
21%
 

Berekening over oktober: 

 • U rekent met 30 kalenderdagen.
 • Het overeengekomen werkzame deeltijdpercentage blijft ongewijzigd.
 • De medewerker is nog 40% ziek en wordt daarover 30% gekort.
 
Van 1 oktober t/m 31 oktober bedraagt het regelingloon:
(1 - 30% x 40%) x € 30.000 x 30/30 =
€ 26.400
U geeft over oktober als regelingloon door:
 
€ 26.400
De gewogen gemiddelde korting over oktober bedraagt:
(1 – € 26.400 / € 30.000) x 100% =
12%
 

Voorbeeld situatie 3:

 

Gegevens:

 • voltijds jaarsalaris (regelingloon) per 1 januari: € 30.000
 • overeengekomen deeltijdpercentage: 50%
 • het salaris wordt verlaagd wegens ziekte per 5 november naar: 70%
 • de medewerker gaat gedeeltelijk weer aan het werk per 17 november: 85%
 • de medewerker gaat weer volledig werken per 29 november: 100%
 

Berekening over november:

 • U rekent met 30 kalenderdagen.
 • Het overeengekomen werkzame deeltijdpercentage blijft ongewijzigd.
Van 1 t/m 4 november bedraagt het regelingloon:
100% x € 30.000 x 4/30 =
€ 4.000

 

Van 5 t/m 16 november bedraagt het regelingloon:
70% x € 30.000 x 12/30 =
€ 8.400

van 17 t/m 28 november bedraagt het regelingloon:
85% x € 30.000 x 12/30 =

€ 10.200
 

van 29 t/m 30 november bedraagt het regelingloon:
100% x € 30.000 x 2/30 =

€ 2.000
 

U geeft over november als regelingloon door:
€ 4.000 + € 8.400 + € 10.200 + € 2.000 =

€ 24.600
 
De gewogen gemiddelde korting over november bedraagt dan:
(1 – € 24.600 / € 30.000) x 100% =
18%