Ziekte

Hoe past u uw administratie er op aan en wat is het gevolg voor uw medewerker?

Uw medewerker is korter dan twee jaar ziek

Tijdens de eerste twee jaar ziekte betaalt u uw medewerker maximaal 170% van zijn laatstverdiende salaris door.

Uw medewerker is (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt

Na twee jaar ziekte bepaalt UWV of uw medewerker (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is.