Arbeidsongeschiktheidspensioen tijdens IVA-uitkering

Het WIA-excedentpensioen is een aanvulling op de IVA-uitkering.

Ontvangt uw medewerker een IVA-uitkering? En was het laatstverdiende salaris hoger dan het maximum jaarloon?

Dan komt uw medewerker in aanmerking voor het WIA-excedentpensioen. Hiervoor moet het salaris in 2018 hoger zijn dan € 54.616,00. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is samen met de IVA-uitkering ongeveer 75% van het laatstverdiende salaris. Werkt uw medewerker naast de IVA-uitkering? Dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Is het salaris van uw medewerker in 2018 minder dan € 54.616,00, dan heeft uw medewerker geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen.

Is er sprake van inkomsten naast de IVA-uitkering?

Heeft uw medewerker inkomsten naast de IVA-uitkering, dan past PFZW een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse toe bij de berekening van het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Uitkeringspercentages IVA-uitkering

​Arbeidsongeschiktheidsklasse ​Uitkeringspercentage
​0-15% ​0%
​15-25% ​15%
​25-35% ​22,5%
​35-45% ​30%
​45-55% ​37,5%
​55-65% ​45%
​65-80% ​54,38%
​80-100% ​75%