Arbeidsongeschikt

Welke gevolgen heeft het als uw medewerker langer dan twee jaar ziek is?