Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW omhoog

Van 5,40% naar 5,65%

​De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) stijgt in 2018 naar 5,65%. In 2017 was dat nog 5,40%. De overheid heeft dit besluit genomen om de stijgende zorgkosten het hoofd te bieden. Het stijgen van deze premie heeft gevolgen voor de pensioenen.

 

Nederlanders met een aanvullend pensioen of een lijfrente-uitkering houden hiervan in 2018 netto minder over. Dat geldt helaas ook voor gepensioneerden van PFZW. Dit komt doordat PFZW en andere pensioenfondsen de hogere inkomensafhankelijke bijdrage ZVW moeten inhouden op de bruto pensioenbedragen. Daardoor vallen de nettopensioenen van een grote groep gepensioneerden lager uit.