Waarvoor gebruik ik mijn Uniform Pensioenoverzicht?

Goed inzicht in uw pensioen

​In periode tussen maart en september versturen we het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2018. Hierin staat alle relevante informatie over uw pensioen.

Zo ziet u bijvoorbeeld hoeveel ouderdomspensioen u tot en met 31 december 2017 heeft opgebouwd en wat er voor uw eventuele partner is geregeld, mocht u overlijden.

Waarvoor heb ik mijn UPO nodig?

Het UPO heeft u onder andere nodig wanneer u een huis koopt. Ook bij echtscheiding is het van belang om vast te stellen hoe u uw opgebouwde pensioen kunt verdelen. Het UPO toont de bedragen op uw pensioenleeftijd (AOW-leeftijd) per 31 december van het voorgaande jaar.

Ga naar Veelgestelde vragen UPO 2018

Digitaal beschikbaar

U kunt uw pensioenoverzicht ook terugvinden in MijnPFZW. Hier kunt u uw pensioenoverzicht bekijken en printen of opslaan op uw computer. U heeft uw DigiD nodig om in te loggen.

Bekijk uw pensioenoverzicht