Wat hebben we in 2016 gepresteerd?

Jaarverslag 2016 online

​Op 25 april 2017 publiceerde PFZW het jaarverslag 2016. Dit is een uitgebreid overzicht van alle verantwoording en cijfers van het afgelopen jaar.

In het jaarverslag leest u over de financiële positie van PFZW. Zo is het weer gelukt de kosten voor de pensioenuitvoering omlaag te brengen. In 2016 zijn deze gedaald naar een kleine 68 per deelnemer, terwijl deze in 2010 nog ruim €78 bedroegen.

Daarnaast leest u over de beleggingsresultaten en gevolgen van de lage rentestand voor de pensioenen.

Kerncijfers 2016

  • Beleidsdekkingsgraad: 90%
  • Actuele dekkingsgraad: 95%
  • Belegd vermogen: € 185,4 miljard
  • Rendement 2016 cumulatief: 12,0%

 

Ga naar het jaarverslag