PFZW en 'Betere Wereld'

Het hoe en waarom van het platform Betere Wereld

Zorg- en welzijnsmedewerkers maken de wereld elke dag een beetje mooier. En ook hun pensioengeld maakt de wereld elke dag een stukje beter. Doordat wij zoveel mogelijk investeren in bedrijven die zich ook inzetten voor een betere wereld. Dat is de boodschap van 'Betere Wereld'.

De kern van Betere Wereld is het online platform: pfzw.nl/beterewereld. Hier worden echte verhalen verteld. Over mensen die dagelijks de wereld een beetje beter maken. En hoe hun pensioenfonds bijdraagt aan een betere wereld met het geld dat PFZW voor de deelnemers belegt voor een goed pensioen.

830.000 mensen informeren

Als pensioenfonds zorgen we voor het pensioen van meer dan 2 miljoen mensen. Een deel van ons werk bestaat uit onze deelnemers informeren over hun pensioen. Daarom communiceren we regelmatig met hen. Bijvoorbeeld via campagnes, brieven, nieuwsbrieven, de website, sociale media of het magazine Eigentijd. Met zo’n 830.000 deelnemers (18-42 jaar) hebben we nauwelijks contact via deze communicatiemiddelen.

Waarom de campagne Betere Wereld?

Met behulp van 'Betere Wereld' tonen we onze waardering voor en betrokkenheid met de deelnemers in zorg en welzijn, die elke dag de wereld beter maken. Wij inspireren hen om samen de wereld nóg beter te maken en laten zien hoe PFZW dat doet met beleggingen.

Wat kost deze campagne?

Inclusief uitzendkosten en commercial kost de campagne Betere Wereld in 2018 € 1,3 miljoen. Dat is per deelnemer in onze doelgroep € 1,57. We proberen op deze manier met deze deelnemers tot 42 jaar in contact te komen. Het platform Betere Wereld en de tv-commercial zijn relatief goedkope manieren om dit te doen. Per actieve deelnemer bedragen de kosten voor de campagne in 2018 € 1,08. Afgezet tegen ons totale aantal deelnemers is dat € 0,48 per persoon.

Hoe zit het precies met mijn pensioen?

We vinden het onwenselijk dat we deze grote groep (tot 42 jaar) onvoldoende bereiken. Daardoor zouden jongere deelnemers weleens een te positief of te negatief beeld kunnen hebben van hun eigen pensioensituatie. Hoeveel bouw ik op? Welke mogelijkheden heb ik om mijn pensioensituatie zelf te regelen en waar kan ik terecht met vragen? We vinden het belangrijk dat de mensen die bij ons pensioen opbouwen precies weten hoe het zit met hun pensioen.

Bekijk de tv-commercial:


Laatste update: 11 juli ​​2018