PFZW hoeft pensioenen in 2017 niet te verlagen

De actuele dekkingsgraad van PFZW is niet gezakt tot de kritische ondergrens. Hierdoor hoeven we de pensioenen in 2017 niet te verlagen.

Afgelopen jaar hebben we lang gedacht dat we de pensioenen in 2017 zouden moeten verlagen. De rente bleef dalen en daarmee bereikte de dekkingsgraad in het derde kwartaal een dieptepunt. Daarna is de rente langzaam maar zeker gaan stijgen en dit heeft meteen een gunstige uitwerking op de pensioenen.

Kritische grens

Op 31 december 2016 was onze actuele dekkingsgraad 95,3%, ruim boven de kritische grens van 87%, die een verlaging van de pensioenen nodig zou maken. In het 4e kwartaal van 2016 steeg de rente. Samen met een goed beleggingsrendement over 2016 zorgde dit ervoor dat PFZW in 2017 de pensioenen gelukkig niet hoeft te verlagen. Helaas is een verhoging van de pensioenen in 2017 en de jaren daarna nog niet mogelijk. Daarvoor moet eerst onze financiële positie verder verbeteren.