PFZW moedigt Shell aan voortrekkersrol te nemen

De klimaatambities van Shell

​Op maandag 22 mei was de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell. Op de agenda stond een voorstel van Follow This, waarin Shell wordt gevraagd zijn klimaatambities van november 2017 aan te scherpen. PFZW heeft zich van stemming onthouden. 

Waarom onthield PFZW zich van stemming?

Shell heeft in november 2017 de ambitie uitgesproken haar netto CO2-voetafdruk te verminderen met ongeveer 20% in 2035, 50% in 2050 en in 2070 een netto-uitstoot te hebben van nul. Met deze langetermijnambities komt Shell grotendeels tegemoet aan de oproep die PFZW vorig jaar heeft gedaan bij de aandeelhoudersvergadering.

PFZW vraagt zich nog altijd af of de ambities van Shell scherp genoeg zijn en of ze niet nog concreter moeten worden ingevuld. Wij moedigen Shell aan (nog meer) een voortrekkersrol te nemen bij het versnellen van de energietransitie.

Lees hier de stemverklaring. Deze is opgesteld door PGGM, de uitvoeringsorganisatie van PFZW.


22 mei 2018