3 manieren om pensioen op te bouwen na ontslag

​Het kabinet bezuinigt flink op de zorg. Hierdoor verliezen veel ouderen, zieken en gehandicapten hun zorg, en veel zorgmedewerkers raken helaas hun baan kwijt. Wat gebeurt er met uw pensioen na ontslag? En hoe bouwt u daarna pensioen op? Dit overzicht biedt u houvast als u te maken krijgt met ontslag.  

1. Zelf vrijwillig pensioen opbouwen

Als uw pensioenopbouw via uw werk stopt, kunt u ervoor kiezen om vrijwillig door te gaan met pensioen opbouwen bij PFZW. U kunt bijvoorbeeld pensioen blijven opbouwen tijdens uw wachtgeld of loongerelateerde WW-uitkering. In sommige cao’s staat dat uw werkgever bij ontslag wachtgeld betaalt als aanvulling op een WW-uitkering. Of er is afgesproken dat de werkgever tijdelijk (een deel van) het pensioen doorbetaalt. Vraag daarom altijd aan uw werkgever hoe dit bij u geregeld is. Organiseert uw werkgever een informatiebijeenkomst over ontslag? Ga er dan heen en vraag hoe het zit. 

Ook als u na ontslag als zelfstandige verder gaat, kunt u op eigen kosten pensioen blijven opbouwen bij PFZW. Daar kunt u misschien (een deel van) uw ontslagvergoeding voor gebruiken. 

Meer informatie over zelf pensioen opbouwen na ontslag vindt u bij Vrijwillige voortzetting. Wilt u uw pensioen vrijwillig voortzetten? Vraag dat dan aan binnen een halfjaar na uw ontslag. 

2. Pensioen opbouwen via een nieuwe werkgever

Vindt u een nieuwe baan in de sector zorg en welzijn? Dan blijft u pensioen opbouwen bij PFZW als uw nieuwe werkgever ook bij ons is aangesloten. Uw nieuwe werkgever geeft dit aan ons door. Daarvoor hoeft u zelf niets te doen.

Is uw nieuwe werkgever bij een ander pensioenfonds aangesloten? Dan bouwt u daar pensioen op. Ook dat hoeft u niet aan ons door te geven. Dat doet uw werkgever. Als uw nieuwe baan buiten de sector zorg en welzijn is, stopt u met pensioen opbouwen bij PFZW. Het bedrag dat u al heeft opgebouwd, kunt u meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. Wilt u uw opgebouwde pensioen niet meenemen? Dan hoeft u niets te doen. PFZW blijft het gewoon voor u beheren. Het geld blijft staan tot aan uw pensioen. 

3. Zelf sparen voor uw pensioen

Natuurlijk kunt u ook zelf geld opzij zetten voor later, bijvoorbeeld op een spaar- of beleggingsrekening. 

Kijk op pfzw.nl
Alle informatie over uw pensioen na ontslag vindt u bij Wat doe ik bij... Ontslag. Nadat u eerst een paar korte vragen over uw situatie heeft beantwoord, komt u direct bij de informatie die voor u belangrijk is.  

En raadpleeg ook eens de handige Denkhulp bij ontslag.

 

Lees ook de volgende onderwerpen uit de nieuwsbrief:

Wat doet PFZW voor u als u arbeidsongeschikt wordt?

Doe meer met uw DigiD

Feiten en cijfers PFZW