Afkoop klein pensioen niet meer gekort op partnertoeslag AOW en Anw-uitkering

Als u met pensioen gaat en uw pensioen is lager dan € 462,88 bruto per jaar (in 2015), dan kunt u uw pensioen afkopen.  

U ontvangt dan uw totale pensioen in één keer. Heeft u een partner en ontvangt deze een partnertoeslag naast de AOW? Dan heeft de afkoop van uw pensioen vanaf 1 december 2014  geen gevolgen meer voor de hoogte van de partnertoeslag AOW.
Ontvangt u een Anw-uitkering? Ook dan wordt de afkoopsom niet meer op deze uitkering in mindering gebracht. In een aantal situaties betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) geld terug.