Belastingdienst wijzigt tarieven gepensioneerden

Wij houden belasting in op uw pensioen

​Over het pensioen dat u maandelijks ontvangt, moet u belasting betalen. Wij houden deze belasting in op uw pensioen.

Een nieuw betalingsbericht

Op 1 april 2016 heeft de Belastingdienst het tarief voor de loonheffing veranderd. Het netto bedrag dat u ontvangt aan pensioen, kan hierdoor lager zijn. Bedraagt uw pensioen € 2.047,50 of meer? Dan krijgt u minder netto pensioen. Dit kan € 1,- tot maximaal € 10,- per maand zijn. In april ontvangt u van ons per post een nieuw betalingsbericht. Hierop ziet u uw nieuwe netto pensioenbedrag.

Let op: als u er minder dan € 1,- op achteruit gaat ontvangt u geen nieuw betalingsbericht.