DNB past rekenrente aan

Het besluit van De Nederlandsche Bank (DNB) om de rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen, te verlagen, heeft nu geen gevolgen voor de premies.

Met ingang van 15 juli 2015 wordt de rekenrente op een andere manier bepaald. De nieuwe methode houdt meer rekening met de daadwerkelijke ontwikkeling van de rente en is daardoor realistischer, aldus DNB. De aanpassing betekent dat pensioenfondsen met een lagere rente moeten rekenen. Dat heeft gevolgen voor de dekkingsgraad – de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het pensioenfonds. Naar verwachting wordt de dekkingsgraad van eind juli 2015 drie procentpunt lager.

Deze lagere rekenrente en het onlangs ingevoerde nieuwe financieel toetsingskader (nFTK) maakt het voor PFZW helaas nog moeilijker om uw pensioen te laten meegroeien met de lonen in de sector. Zoals het er nu naar uit ziet betekent deze gedwongen daling van de dekkingsgraad niet dat de pensioenen op korte termijn verlaagd worden. Het bestuur van PFZW besluit dit najaar of de pensioenen in 2016 verhoogd worden en over de premiehoogte in 2016.