De Griekse tragedie en uw pensioen

Een akkoord tussen Griekenland en zijn geldschieters is mislukt. Hoe de toekomst van Griekenland binnen of buiten de eurozone eruitziet is volledig onduidelijk geworden. Heeft dit gevolgen voor uw pensioen?

Wat gebeurt er als Griekenland de euro vaarwel moet zeggen? Volgen dan andere landen met een zwakke economie? Gaan er banken omvallen? Komt er een nieuwe financiële crisis? Het is allemaal niet ondenkbaar. Al zijn er de laatste jaren veel maatregelen genomen om de financiële sector te versterken en de risico’s in te perken.

Maatregelen van PFZW

PFZW is als grote belegger natuurlijk gevoelig voor onrust in de economie en op de financiële markten. Maar de Griekse problemen bestaan al lang en wij hebben onze beleggingen daarop aangepast. We hebben jaren terug onze investeringen in Griekse staatsobligaties al afgebouwd. Een faillissement van de Griekse overheid is in dat opzicht geen gevaar voor de pensioenen. We hebben nog wel wat geld in andere Griekse beleggingen, maar dat is zo weinig dat een Grieks vertrek geen direct effect heeft op onze dekkingsgraad. Op langere termijn is het overigens wel goed mogelijk dat  een Grexit negatief uitwerkt op onze beleggingen en dekkingsgraad. Bijvoorbeeld als er een onzekere economische situatie ontstaat na vertrek van de Grieken uit de EU.

Griekse gepensioneerden

We willen onze gepensioneerden die in Griekenland wonen helpen waar dat mogelijk is. We hebben contact met hen gezocht met om te regelen dat hun geld zo veilig mogelijk kan worden overgemaakt. Want als de banken in Griekenland onverhoopt tijdelijk niet meer zouden functioneren, is geld overboeken niet langer vanzelfsprekend. Ons advies is om een Nederlandse bankrekening te openen waarop wij de pensioenbetaling kunnen storten.