Hoe PFZW de CO2-uitstoot gaat verminderen

In 2020 20 miljard beleggen op schonere wijze

​PFZW wil de wereld leefbaar houden. Bijvoorbeeld door te zorgen dat bedrijven waar we in beleggen veel efficiënter worden en dus minder CO2 uitstoten. We willen in 2020 die CO2 in onze beleggingen hebben gehalveerd.

Momenteel is er veel discussie in de politiek en in de kranten over fossiele brandstoffen zoals olie en kolen. De verbranding hiervan zorgt voor CO2-uitstoot en dit leidt tot opwarming van de aarde. Wordt de aarde 2 graden warmer, dan ontstaan extreme weersomstandigheden, droogte en overstromingen.

Wat doen we daaraan?

Sommige sectoren produceren veel CO2, zoals de mijnbouw en elektriciteitsproductie. In die sectoren verkleinen we onze beleggingen in de meest vervuilende bedrijven. Tegelijkertijd gaan we het gesprek met deze bedrijven aan om ze te stimuleren schoner te produceren. 

Doen ze dat niet, dan zullen we niet meer in deze bedrijven beleggen. Doen ze dat wel, dan wordt de CO2-uitstoot op de wereld minder. En dat is onze bedoeling. Op deze wijze wordt uw pensioen beter beschermd. Ons doel is dat in 2020 de CO2-uitstoot van onze beleggingen de helft minder is dan de nulmeting in 2014.

Opdracht: CO2-voetafdruk gehalveerd in 2020​​
Nulmeting op 31 december 2014 in de aandelenportefeuille: relatieve CO2-voetafdruk = 339 ton CO2 per miljoen dollar bedrijfsomzet. Op 31 december 2017 is: relatieve CO2-voetafdruk = 246 ton CO2 per miljoen dollar bedrijfsomzet.


Waarom doen we dat?

Bedrijven die een grotere belasting zijn voor het milieu dan hun concurrenten, zullen op termijn slechtere rendementen opleveren. Dus we stoppen uw pensioengeld liever in schonere bedrijven. Zo draagt het pensioenvermogen bij aan een betere wereld in plaats van deze uit te putten.

We krijgen soms vragen van medewerkers uit zorg en welzijn over ons besluit. Hieronder een paar veelgestelde vragen met de antwoorden:

Gaat dit ten koste van mijn pensioen? 

Juist als we niets doen gaat dat uiteindelijk rendement kosten. De verandering van het klimaat brengt risico’s mee voor onze beleggingen en het rendement. Daar moeten we nu alvast op inspelen door vervuilende bedrijven te dwingen om schoner te worden. 

Wat levert dit nu op voor het milieu? 

PFZW heeft als doel gesteld minimaal 20 miljard op schonere wijze belegd te hebben in 2020.

Waarom sluit PFZW geen bedrijven of sectoren uit (zoals steenkool, olie)?

Ons eerste doel blijft altijd een goed pensioen. We nemen een te groot risico als we nu meteen helemaal stoppen met beleggen in bijvoorbeeld energiebedrijven. Bovendien willen we de bedrijven die juist hun best doen om schonere energie te leveren niet straffen door ze te verkopen. We willen alleen de meest vervuilende bedrijven aansporen om schoner te worden en dus minder CO2 uit te stoten. Direct stoppen met de meest vervuilende bedrijven betekent ook dat we afstand doen van invloed. Daarom bouwen we steeds een beetje af. Bedrijven moeten de tijd krijgen zich aan te passen en schoner te worden. Onze aanpak is een signaal naar de energiewereld: kom in actie. PFZW neemt 4 jaar de tijd hiervoor.

Waarom blijft PFZW praten met bedrijven die het meest vervuilend zijn?

Als we de aandelen van deze bedrijven meteen allemaal verkopen, hebben we ook geen invloed op ze. Door onze gesprekken met deze bedrijven te combineren met geleidelijk verkopen van de aandelen in die bedrijven, versterken we onze boodschap naar de ondernemingen: dat ze schoner moeten gaan produceren.

Van hoeveel bedrijven gaat PFZW de aandelen verkopen?

De verwachting is dat we van ongeveer 230 bedrijven in de sectoren nutsbedrijven, energie en materialen de aandelen gaan verkopen.
​​