Jaarverslag 2015 PFZW online

Hoe is het jaar 2015 voor PFZW verlopen? Wat waren de belangrijkste gebeurtenissen en de belangrijkste kerncijfers? Dat is nu allemaal na te lezen in de online versie van het Jaarverslag 2015 van PFZW.

2015 was een roerig jaar, zegt het bestuur van PFZW in het voorwoord. ‘Het was een jaar met zorgelijke ontwikkelingen, met duidelijk minder goede financiële resultaten, waardoor de pensioenen niet konden meestijgen met de lonen in de sector.’

‘We kregen in 2015 te maken met de invoering van het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK).  Door het nFTK worden we minder afhankelijk van de dagkoersen op de financiële markten, maar de regels om de pensioenen te kunnen verhogen, worden strenger.’

Lees hierover – en nog  veel meer – in het online jaarverslag.