Pensioendeelnemers willen duurzaam belegd pensioen

Dossier Groen Pensioen in dagblad Trouw

​Op 1 juni publiceerde Trouw een artikel naar  aanleiding van een onderzoek onder pensioendeelnemers. Dat onderzoek peilde de mening over waar een pensioenfonds wel of niet in zou mogen beleggen. Op deze plek geven we daar graag een reactie op.

Beleggen in de tabaksindustrie

Een van de onderwerpen in het onderzoek was beleggen in de tabaksindustrie. Veel mensen geven aan dat ze niet willen dat hun pensioenfonds daarin belegt. PFZW belegt sinds 2013 niet meer in tabak. We vinden dat een pensioenfonds dat voor de deelnemers in de sector zorg en welzijn werkt en zich juist richt op het beter maken van mensen, daar niet in moet beleggen.

Beleggen in fossiele brandstoffen

Ook dit kwam ter sprake in het artikel van Trouw. PFZW kiest ervoor om beleggingen in fossiele brandstoffen niet uit te sluiten. Fossiele brandstoffen zijn op dit moment nog nodig voor economische ontwikkeling en de wereld kan nog niet zonder. Maar we zien de noodzaak van een overgang van fossiele energie naar duurzame energie door wind en zon. En we gebruiken onze invloed waar mogelijk om dat te realiseren. Energie- en elektriciteitsbedrijven zijn belangrijke spelers bij de overgang naar duurzame energie.

In gesprek met ondernemingen

Wij denken dat wij een betere bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie door de dialoog te voeren met en druk te zetten op energie- en elektriciteitsbedrijven dan door niet meer in deze ondernemingen te beleggen. Want als we er niet meer in beleggen  kunnen we geen invloed meer uit oefenen. Zo spreken we oliebedrijven zoals Chevron Exxon en Shell aan op hun gedrag. Samen met andere beleggers hebben we ze onlangs opgeroepen meer openheid te geven over de risico’s van klimaatverandering voor hun bedrijfsvoering en over boren in het Noordpoolgebied.

Beleggen in oplossingen

Ook beleggen we gericht en direct in klimaatoplossingen zoals duurzame energie. Zo hebben we aandelen in windmolenparken op land in Nederland en op zee in Engeland. Het percentage dat we hierin beleggen zal de komende jaren flink stijgen. Eind 2014 belegden we zo’n 3% gericht in oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zoals waterschaarste, gezondheid, voedselzekerheid en klimaatverandering. We hebben de ambitie om deze beleggingen tot 2020 te laten groeien tot 12%.