Welke gegevens heb ik nodig voor mijn belastingaangifte?

​Voor de belastingaangifte heeft u de pensioenaangroei of uw jaaropgave (gepensioneerden) nodig.  

Heeft u pensioenopbouw in 2016?

Dan heeft u de pensioenaangroei (factor A) 2016 nodig voor de belastingaangifte 2017. Dit is om de fiscale ruimte te bepalen die u heeft voor de aftrek van lijfrentepremies.

De pensioenaangroei is het bedrag waarmee uw opgebouwde pensioen is toegenomen in een kalenderjaar.

De pensioenaangroei vindt u in MijnPFZW bij ‘MijnPensioen’. Kijk dan bij ‘Mijn actuele pensioen in detail’ en klik op ‘Pensioenaangroei (factor A)’. U vindt de pensioenaangroei ook in uw pensioenoverzicht onder het kopje ‘Factor A’.

Bent u gepensioneerd?

Dan heeft u uw jaaropgave nodig voor de belastingaangifte. De jaaropgave 2016 ontvangt u in januari van ons. Kunt u deze niet meer vinden? Bekijk dan uw jaaropgave online. Dat kan via ‘Post’ in MijnPFZW en klik dan op ‘Uw jaaropgaven’.

Uit uw jaaropgave heeft u de volgende zaken nodig voor de aangifte:

  • loon
  • loonbelasting/Volksverzekeringen
  • ingehouden loonheffing
  • ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet