Met deze checklist bent u klaar voor de belastingaangifte

​Uw aangifte Inkomstenbelasting moet dit jaar op 1 mei binnen zijn bij de Belastingdienst. U heeft dus wat langer de tijd dan vorig jaar. Wacht u tot het laatste moment of bent u al klaar om aangifte te doen? Check uw aangifte in ieder geval aan de hand van de volgende 3 punten.

En heeft u uw aangifte al ingediend? Dan kunt u deze altijd nog aanpassen en opnieuw versturen!

1. Check of u uw jaaropgave nog heeft
Uw aangifte controleren kan alleen als u uw jaaropgave bij de hand heeft. U heeft deze in januari per post ontvangen. Heeft u hem niet meer? Dan vindt u hem in MijnPFZW onder 'Mijn overzichten'.
Bouwt u niet zelf pensioen op bij PFZW, maar ontvangt u wel nabestaandenpensioen? Dan kunt u niet terecht op MijnPFZW. Wel kunt u een nieuwe jaaropgave opvragen door te bellen naar (030) 277 55 77.

2. Check de vooraf ingevulde aangifte
In uw aangifte Inkomstenbelasting 2014 heeft de Belastingdienst al voor u ingevuld hoeveel pensioen u in 2014 van PFZW ontving. Die informatie hebben wij namelijk aan de Belastingdienst doorgegeven. Als alles goed is, kloppen de cijfers. Maar controleer ze toch nog even goed. Zijn de cijfers in uw aangifte hetzelfde als die in uw PFZW-jaaropgave?

De volgende cijfers uit de jaaropgave vindt u terug in uw aangifte:
- het brutobedrag dat u aan pensioen ontving
- de ingehouden loonheffing
- de ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet
 Lees meer over uw jaaropgave en de belastingaangifte

3. Check uw aftrekposten
Wat de Belastingdienst niet voor u invult, zijn eventuele aftrekposten. Kijk dus altijd goed of u misschien bepaalde kosten kunt aftrekken. Sommige ziektekosten zijn bijvoorbeeld aftrekbaar boven een bepaald bedrag. Of een schenking aan bepaalde goede doelen*. Of kosten die u heeft gemaakt voor vrijwilligerswerk.
Het stelsel van mogelijke aftrekposten is helaas nog steeds niet erg eenvoudig. Vraag daarom hulp als u er niet uitkomt. Vaak kunt u bij de Consumentenbond, uw vakbond of ouderenbond terecht. Of misschien is er bij u in de buurt een ‘formulierenbrigade’ die u kan helpen. Informeer ernaar bij uw gemeente.

Heeft u uw aangifte al ingediend?

Ook dan kunt u uw aangifte nog controleren en veranderen! Als u het aangifteprogramma heeft opgeslagen op uw computer, kunt u uw gegevens altijd aanpassen. Loop met behulp van deze checklist uw aangifte nog even na. Heeft u iets veranderd in uw digitale aangifte? Dan stuurt u deze gewoon opnieuw in. De Belastingdienst behandelt altijd de laatste aangifte die zij van u heeft ontvangen.

Lees meer over het alsnog aanpassen van uw belastingaangifte

 

*
Dit geldt alleen voor goede doelen die geregistreerd staan als ANBI/culturele ANBI of SBBI. Er geldt hier een drempel voor. Als u meer dan 1% van het inkomen schenkt is het bedrag boven die 1% aftrekbaar.

 

 ​​