Machtiging intrekken

U kunt op ieder moment de machtiging aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn om contactgegevens, pensioengegevens en wijzigingen daarin te verstrekken aan PGGM intrekken.

Dit kan alleen schriftelijk. Voorzie uw brief van uw handtekening en stuur deze in een gesloten envelop naar onderstaand adres. Na verwerking ontvangt u van ons een bevestiging.

Stuur uw brief naar: 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Postbus 117
3700 AC Zeist  

Bekijk het privacystatement van PFZW