Pensioen op je loonstrookje

​Iedere maand betaal je via jouw salaris premie voor de opbouw van je pensioen. Hoeveel dat is, zie je terug op je loonstrookje. Maar wat betekenen al die afkortingen?  En waar vind je eigenlijk terug wat je aan pensioenpremie betaalt?   

In de sector zorg en welzijn is pensioen een verplichte arbeidsvoorwaarde. Net zoals bijvoorbeeld vakantiedagen, vakantiegeld en een dertiende maand. Om pensioen op te bouwen, betaal je premie. Deze premie wordt door je werkgever op jouw brutosalaris ingehouden. In de meeste arbeidscontracten betaalt je werkgever een deel van jouw premie. Hoeveel jij betaalt en hoeveel de werkgever, verschilt per branche.

Pensioenpremie

Op jouw loonstrookje vind je de premie in de meeste gevallen terug onder ‘pensioenpremie’. Je ziet hoeveel premie je betaalt voor jouw pensioen. In een aantal gevallen wordt een apart bedrag voor arbeidsongeschiktheidspensioen of nabestaandenpensioen berekend. Je salaris en het pensioen dat je opbouwt, hangen nauw met elkaar samen. Als je bijvoorbeeld besluit om minder te gaan werken, bouw je ook minder pensioen op.

Veelvoorkomende afkortingen

De salarisstrook is vaak nogal een puzzel. We hebben de meest gebruikte afkortingen op een rijtje gezet:

LH – loonheffing

Verplichte heffingen die worden ingehouden op het loon. Na bijtelling of aftrek van alle premies blijft het belastbaar loon over. 

ZVW – Zorgverzekeringswet 

Iedere werknemer betaalt premie in het kader van deze wet. Een gedeelte wordt ingehouden op het salaris, het andere deel betaal je rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. De hoogte van de premie die op jouw salaris wordt ingehouden, hangt af van de hoogte van jouw inkomen.

SVW - Sociale Verzekering Wetten

SVW-loon is jouw brutoloon, compleet met alle toeslagen. Over dit bedrag betaal je premie werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke ziektekostenpremie en WW-premie.

Hk - heffingskorting

Dit wordt meestal gevolgd door een 'ja' of 'nee', dan wel het cijfer 0, 1 of 2, om aan te geven of deze korting al dan niet wordt toegepast op jouw loon.

WAO - Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Dit wordt meestal gevolgd door een 'ja' of 'nee' om aan te geven of jij hieronder valt.

WGA - Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Voor wie terug komt van ziekteverlof.

ZW - Ziektewet

Dit wordt meestal gevolgd door een 'ja' of 'nee' om aan te geven of jij hieronder valt.