Uw klacht is doorgegeven

Bedankt voor uw klacht.  

U ontvangt binnen 5 werkdagen een antwoord. Als er meer uitzoekwerk nodig is om uw klacht te behandelen,  ontvangt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat wanneer u ons antwoord kunt verwachten.

Evaluatie klachtafhandeling

Na afhandeling van uw klacht willen we graag weten of u daarover tevreden bent. We laten dit daarom  regelmatig meten door een extern bureau. Als u een klacht heeft ingediend via e-mail of brief, dan kan het zijn dat u een evaluatieformulier per e-mail of post toegestuurd krijgt. Heeft u ons gebeld? Dan kan het zijn dat we u na afloop per telefoon vragen of u tevreden bent.

Niet eens met de reactie?

Bent u het niet eens met de reactie op of beslissing over uw klacht, dan kunt u opnieuw een brief of e-mail sturen. Hierin maakt u bezwaar tegen de reactie of beslissing. De betrokken afdeling beoordeelt opnieuw uw brief, eventueel door of in overleg met onze juridische afdeling. Als uw bezwaar gegrond is, krijgt u reactie van de betreffende afdeling en wordt opnieuw een beslissing genomen. Wordt uw bezwaar ongegrond verklaard, dan laten we u dit ook schriftelijk weten. Als uw bezwaar ongegrond wordt verklaard, kan het zijn dat u het hier niet mee eens bent.

U kunt dan:

Uw klacht doorsturen naar één van bovenstaande instanties, heeft alleen zin als uw zaak uitbehandeld is. Deze instanties zullen altijd eerst kijken wat u en uw pensioenfonds er aan gedaan hebben om de klacht op te lossen.