PFZW handelt in lijn met de oproep van de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Dat betekent dat wij binnen onze wettelijke mogelijkheden:

  • Een betalingsregeling kunnen treffen voor het afdragen van de pensioenpremie. U betaalt uw facturen dan in termijnen gespreid over een aantal maanden.
  • Uitstel van betaling kunnen verlenen wanneer u acute geldproblemen heeft. Gelet op de huidige omstandigheden verleent PFZW op dit moment uitstel van betaling tot 1 juni 2020. 
  • Een minder strikt incassobeleid kunnen voeren bij het innen van de premies.
     

Betalingsregeling aanvragen bij PFZW
We begrijpen dat er veel op u afkomt. Waar dat nodig is, willen we u helpen. Wilt u uitstel van betaling of wilt u een betalingsregeling aanvragen? Stuur dan een e-mail naar incasso@pfzw.nl. U kunt ook contact met ons opnemen als u al een betalingsregeling heeft en daar niet meer aan kunt voldoen. Elke aanvraag beoordelen wij zorgvuldig.