Actuele financiële situatie


Op deze pagina leest u de laatste informatie over het mogelijk verlagen van de pensioenen. PFZW hoeft de pensioenen in 2021 niet te verlagen.

De financiële gezondheid van een pensioenfonds wordt weergegeven met de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen aan de ene kant het vermogen van PFZW en aan de andere kant alle pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen. Elke maand berekenen wij de dekkingsgraad. 

PFZW hoeft pensioenen in 2021 niet te verlagen

PFZW eindigde het jaar 2020 met een dekkingsgraad van 92,6%. Dit betekent dat de pensioenen in 2021 niet verlaagd hoeven te worden. In het jaarbericht blikken we terug op de financiële resultaten van afgelopen jaar.

Veelgestelde vragen over verlagen

Wanneer is er meer duidelijkheid over wel of niet verlagen?

Half februari is de definitieve dekkingsgraad van 31 december 2020 bekend.  Er gaat enige tijd overheen om de percentages tot achter de komma te berekenen. Omdat het over uw pensioen gaat, doen we dit heel zorgvuldig.

Heeft PFZW de pensioenen een keer eerder verlaagd?

Nee, PFZW heeft gelukkig nog nooit de pensioenen hoeven verlagen. 

Wat is de invloed van het coronavirus op mijn pensioen?

Pensioenfondsen hebben last van het coronavirus. Dat heeft vooral te maken met de economische onrust, zoals u waarschijnlijk in de media leest of via het nieuws hoort. Het effect op de economie zien we terug in onze dekkingsgraad.

> Meer lezen over de invloed op de dekkingsgraad

Waarom staan sommige fondsen er beter voor dan PFZW?

De verschillen tussen de fondsen hebben een aantal oorzaken. Dit heeft onder andere te maken met:

  • de hoogte van de premie die u betaalt
  • de gemiddelde leeftijd van de deelnemers (hoe jonger, hoe meer invloed de rente heeft, dus hoe lager de dekkingsgraad)
  • de hoogte van de bescherming van het fonds tegen het dalen (en stijgen) van de rente
Geldt verlagen ook voor partnerpensioen, wezenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen?

Ja, als we moeten verlagen, geldt dit voor alle pensioenen. Alle pensioenen worden met hetzelfde percentage verlaagd.​

Als PFZW de pensioenen moet verlagen, met hoeveel procent is dat dan?

Dit hangt af van het verschil tussen de definitieve, actuele dekkingsgraad op 31 december 2020 en de minimale eis aan de dekkingsgraad. 

Hoe zorgt PFZW voor de belangen van iedereen?

Een evenwichtig beleid voor iedereen die aangesloten is bij PFZW

Om gebruik te maken van een grens anders dan 104,3% (zoals de grens van 90%), moet er wel onderbouwd worden dat dit een goede keuze is voor iedereen die pensioen heeft bij PFZW. Voor mensen die nog pensioen opbouwen, gepensioneerden, mensen die geen pensioen meer opbouwen of ergens anders opbouwen, maar ook voor partners en ex-partners. Oftewel, PFZW moet aantonen dat de beslissing ‘evenwichtig’ is.

We nemen de belangen van iedereen die pensioen bij ons heeft mee in de afweging die we moeten maken.

> Meer lezen over de afwegingen die PFZW moet maken