23-06-2020 | De nieuwe regels voor pensioen
Minister Koolmees heeft maandag alsnog de uitwerking van het pensioenakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. PFZW is blij met deze nieuwe regels voor pensioen. Want die laten u duidelijker zien, hoe uw pensioen tot stand komt en wat er met uw geld gebeurt.

Die duidelijkheid moet bijdragen aan het vertrouwen in ons pensioenstelsel. Want als zichtbaar is wat er opzij is gezet, dan ziet iedereen dat er later een goed pensioen te verwachten is.

Hieronder leest u wat er tot nu toe bekend is over het nieuwe pensioenstelsel, waarin de nieuwe regels voor pensioen zijn afgesproken. De komende tijd zal meer bekend worden over wat dit betekent voor uw persoonlijke pensioen. Dit laten we u dan natuurlijk weten.

Wat blijft hetzelfde?

In het nieuwe pensioenstelsel blijven de sterke punten uit het huidige stelsel behouden:

  • Als u met pensioen bent, blijft u zo lang u leeft pensioen ontvangen.
  • Pensioen blijft een van de arbeidsvoorwaarden in uw arbeidscontract met uw werkgever.
  • U blijft dus automatisch pensioen opbouwen door samen met uw werkgever premie te betalen. U betaalt uw deel automatisch van uw bruto salaris.
  • We delen de kosten, de risico’s en we beslissen samen. Daardoor kunnen we economische tegenvallers beter aan dan wanneer het ieder voor zich zou zijn.
Wat verandert er?

De dekkingsgraad en rekenrente spelen geen rol meer

We gaan naar een pensioen dat mee beweegt met de economie. In goede tijden gaat het pensioen omhoog, in slechte economische tijden gaat het omlaag. Het maakt een einde aan de focus op dekkingsgraden en discussies over de rekenrente.

De nieuwe regels voor pensioen leggen de nadruk op waar het om gaat bij pensioenopbouw: de ingelegde premie gebruiken om te beleggen en zo geld verdienen voor een goed pensioen.

Samen vormen we een reserve voor slechte tijden. Zo voorkomen we dat de ene generatie slechter af is dan de andere, bijvoorbeeld als de economie net in een dip zit wanneer u met pensioen gaat. Dat risico blijven we dus samen delen.

Wanneer merk ik iets van de veranderingen?

De komende jaren zullen we geleidelijk stappen nemen om het nieuwe stelsel toe te passen. Uiterlijk per 1 januari 2026 moet PFZW over zijn op de nieuwe pensioenregeling.

Eerst moet het uitgewerkte akkoord nog worden omgezet in wetgeving. Vervolgens moet een pensioenfondsbestuur, ook dat van PFZW, binnen de kaders van die wetgeving dan nog de nodige keuzes maken. 

Wat betekenen de nieuwe regels voor de kans op verlagen?

Minister Koolmees heeft al laten weten dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad hoger dan 90%, niet hoeven te verlagen in 2021. Dit maakt ook voor PFZW de kans op verlagen in 2021 een stuk kleiner. Maar we moeten realistisch zijn; zeker gezien de huidige dekkingsgraad is er nog steeds kans dat PFZW op 31 december 2020 een dekkingsgraad heeft die lager is dan 90%.

In zijn blog gaat Peter Borgdorff in op de nieuwe regels voor pensioen.

Eerder nieuws

19-06-2020 | Er is nog geen definitief akkoord over de nieuwe regels voor pensioen. De vakbond FNV stelt de stemming twee weken uit. Wat de gevolgen daarvan zijn voor de behandeling van het akkoord in de Tweede Kamer is nu nog onduidelijk. Lees er meer over in de blog van Peter Borgdorff.

15-06-2020 | PFZW is verheugd dat de uitwerking van het akkoord is afgerond. We vertellen u graag zo snel mogelijk wat dit op de korte en lange termijn voor uw pensioen betekent.

Wat werd er afgesproken in juni 2019?

Sommige afspraken waren in juni 2019 al duidelijk, andere moeten nog verder worden uitgewerkt. 

AOW-leeftijd stijgt minder snel

​De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog. In 2020 en 2021 blijft die op de huidige leeftijd van 66 jaar en 4 maanden. Vervolgens stijgt de leeftijd in 2022 naar 66 jaar en 7 maanden en in 2023 naar 66 jaar en 10 maanden. Vanaf 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar. Daarna komen er 8 maanden bij voor elk jaar dat we langer leven. In de oude situatie zou de AOW-leeftijd al in 2021 naar 67 jaar zijn gestegen. De afspraken over de AOW-leeftijd gaan in zodra de wet die dit regelt, is aangenomen.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vindt u uw AOW-leeftijd.

Minder reserves voor pensioenfondsen

Het voorstel is dat pensioenfondsen minder reserves (buffers) aan moeten houden. Hierdoor kunnen bij voldoende rendement de pensioenuitkeringen en pensioenopbouw sneller omhoog. Tegelijkertijd betekent dit dat als het economisch tegenzit, de pensioenen sneller omlaag gaan. Het pensioen gaat dus meer met de markt meebewegen en wordt daardoor minder zeker. Tot nu toe moest PFZW de pensioenen verlagen bij een dekkingsgraad lager dan 104%. In aanloop naar de nieuwe afspraken ligt die grens lager, op 100%.

Leeftijdsafhankelijke pensioenopbouw

Het voorstel is dat de opbouw van pensioen leeftijdsafhankelijk wordt. Dat betekent dat jongeren per ingelegde euro meer pensioen gaan opbouwen dan oudere deelnemers. Nu bouwt iedereen dezelfde rechten op. Hierdoor ontstaat een gat in de pensioenopbouw van mensen vanaf 40 jaar. Elk fonds gaat bekijken hoe die compensatie voor de jongere generatie wordt gefinancierd.

Nieuwe AOW-leeftijden op MijnPFZW

MijnPFZW is bijgewerkt met de nieuwe AOW-leeftijden volgens het pensioenakkoord. Op MijnPFZW kunt u zien wat dit voor u betekent. Log in met uw DigiD.