Betaaldata

In 2021 ontvangt u uw pensioen uiterlijk op:

  • 23 april
  • 21 mei (inclusief vakantiegeld)
  • 25 juni
  • 23 juli
  • 25 augustus
  • 24 september
  • 22 oktober
  • 25 november
  • 22 december

Elke maand krijgt u uw pensioen op uw bankrekening overgemaakt. In mei ontvangt u 2 betalingen. Naast uw maandelijkse pensioenbetaling ontvangt u ook uw vakantiegeld. 

Veelgestelde vragen over pensioenbetaling

Hoeveel is het vakantiegeld?

Het vakantiegeld is 8% van uw pensioen van het afgelopen jaar. Hierbij gaan we uit van de periode van mei 2020 tot en met april 2021.

In mei ontvangt u 2 betalingen. Naast uw maandelijkse pensioen ontvangt u ook uw vakantiegeld. Uiterlijk op 21 mei 2021 heeft u beide bedragen op uw rekening staan.

Hoe wordt het overgemaakt?
Uw pensioen en vakantiegeld worden op dezelfde dag, maar i​n 2 aparte betalingen naar u overgemaakt. Het kan dus zijn dat u uw pensioen iets eerder op de dag ontvangt dan uw vakantiegeld, of andersom.

U ontvangt alleen een betalingsbericht van uw pensioen, niet van uw vakantiegeld.

Meer informatie over vakantiegeld

Wat is een betalingsbericht?

Een betalingsbericht is een overzicht met daarop de hoogte van uw brutopensioen, de bedragen die worden ingehouden op uw pensioen (loonheffing en bijdrage zorgverzekeringswet) en uw nettopensioen. De betalingsberichten zijn belangrijk, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan erom vragen. 
 
Het eerste betalingsbericht ontvangt u bij de allereerste betaling van uw pensioen. Daarna ontvangt u het betalingsbericht jaarlijks in januari en als er iets wijzigt in uw pensioen. Blijft het nettobedrag elke maand hetzelfde? Dan ontvangt u geen nieuw betalingsbericht.

U kunt uw betalingsberichten downloaden van MijnPFZW. Log in met uw DigiD.

Wanneer krijg ik mijn jaaropgave?

De jaaropgave sturen wij een keer per jaar. Eind januari krijgt u een e-mail dat u de jaaropgave in MijnPFZW kunt bekijken. Heeft u aangegeven dat u pensioeninformatie per post wilt ontvangen? Dan ontvangt u uw jaaropgave begin februari (ook) per post. 

U heeft de jaaropgave nodig voor uw belastingaangifte.

 

Rekeningnummer wijzigen

Ontvangt u (binnenkort) pensioen van ons? U kunt zelf uw rekeningnummer controleren en wijzigen in MijnPFZW. Voor ontvangers van partnerpensioen die hertrouwd zijn en ontvangers van wezenpensioen, is het helaas nog niet mogelijk om het rekeningnummer te wijzigen in MijnPFZW.​​​

Loonheffingskorting

De loonheffingskorting mag maar door één instantie worden verrekend. Wilt u wel of juist geen loonheffingskorting op uw pensioen? Geef dit dan zelf aan ons door, via MijnPFZW.

Woont u in het buitenland?

Dan gelden er andere regels voor onder andere de belasting en loonheffingskorting.