Pensioenfonds Zorg en Welzijn besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze website. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist of in strijd met de wet is. Pensioenfonds Zorg en Welzijn aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.


Pensioenfonds Zorg en Welzijn stelt de informatie op de website alleen beschikbaar ter kennisneming, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de lezer aanvaardt dat Pensioenfonds Zorg en Welzijn niet aansprakelijk is voor de inhoud van de informatie of de beslissingen die op basis van de gepubliceerde informatie worden gemaakt.


De uitkomsten van de berekeningen met de Pensioenplanner zijn indicatief. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen.


De gegevens in de pensioenplanner zijn gebaseerd op het huidige pensioenreglement en rekenfactoren. Bij de bij ons bekende pensioengegevens gaan we uit van een ongewijzigde werk- en privé-situatie tot pensioendatum. Wijzigingen hierin kunnen leiden tot andere pensioenuitkomsten.