​De in MijnPFZW getoonde pensioenbedragen zijn vanzelfsprekend berekend op basis van de gegevens die op dit moment bij PFZW bekend zijn en het PFZW pensioenreglement. Daarnaast houden we ook rekening met de huidige wet- en regelgeving.

Omstandigheden die invloed hebben op de hoogte van de pensioenbedragen zijn onder andere:

 • Stijging van uw inkomen
 • Daling van uw inkomen
 • U gaat meer uren werken
 • U gaat minder uren werken
 • U verandert van werkgever
 • U gaat voor langere tijd in het buitenland wonen of werken
 • U wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt
 • U gaat scheiden of uit elkaar
 • U stopt (eerder) met werken
 • U bent tijdelijk werkloos
 • U kiest ervoor dat uw partner ook een pensioenuitkering ontvangt als u overlijdt na uw pensioendatum
 • De regering past de hoogte van de AOW-uitkering aan
 • De regering verandert de AOW-leeftijd
 • De beleggingsresultaten van PFZW stijgen
 • De beleggingsresultaten van PFZW dalen
 • De inflatie (prijsstijging) en indexatie (verhoging van uw pensioen)
 • De stijging van de levensverwachting.

In de toekenningsbrief van uw pensioen staat het definitieve pensioenbedrag waar u recht op heeft. Deze toekenningsbrief ontvangt u ongeveer een maand voor de ingangsdatum van uw pensioen.