Klachtenregeling

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over Pensioenfonds Zorg en Welzijn. U kunt bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop u behandeld bent of over een beslissing die is genomen rondom uw pensioen. Geef uw klacht dan door aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Uw klacht is voor ons belangrijk omdat het ons helpt om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen:

Wat zet u in uw klacht?

Geef in uw klacht precies aan waarover u een klacht heeft. Bent u het bijvoorbeeld niet eens met een beslissing over uw pensioen, geef dan zo concreet mogelijk aan waarom u het er niet mee eens bent met deze beslissing.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Als u schriftelijk een klacht indient (via het klachtenformulier of via een brief), dan ontvangt u binnen 5 werkdagen een antwoord. Als er meer uitzoekwerk nodig is om uw klacht te behandelen, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat wanneer u ons antwoord kunt verwachten.

Evaluatie klachtafhandeling

Na afhandeling van uw klacht willen we graag weten of u daarover tevreden bent. Daarom laten we dit regelmatig meten door een extern bureau. Als u een klacht heeft ingediend via e-mail of brief, dan kan het zijn dat u een evaluatieformulier per e-mail of post toegestuurd krijgt. Heeft u ons gebeld, dan kan het zijn dat we u na afloop per telefoon vragen of u tevreden bent.

Niet eens met de reactie?

Bent u het niet eens met de reactie op of beslissing over uw klacht, dan kunt u opnieuw een brief of e-mail sturen. Hierin maakt u bezwaar tegen de reactie of beslissing. Uw brief wordt opnieuw beoordeeld door de betrokken afdeling, eventueel door of in overleg met onze juridische afdeling. Als uw bezwaar gegrond is, krijgt u reactie van de betreffende afdeling en wordt opnieuw een beslissing genomen. Wordt uw bezwaar ongegrond verklaard, dan laten we u dit ook schriftelijk weten. Als uw bezwaar ongegrond wordt verklaard, kan het zijn dat u het hier niet mee eens bent.

Wat kunt u doen?

Als uw bezwaar ongegrond wordt verklaard, kunt u beroep instellen bij de Commissie van beroep van Pensioenfonds Zorg en Welzijn​. De uitspraak van deze commissie van beroep is vervolgens bindend.

Bent u het met deze uitspraak niet eens? Dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman Pensioenen. U kunt ook naar de kantonrechter stappen en een civiele procedure starten.

De rechter zal uw zaak niet helemaal opnieuw beoordelen en bekijkt alleen of uw beroep correct is behandeld. De Ombudsman Pensioenen kan uw klacht alleen behandelen als er nieuwe feiten en omstandigheden aan het licht komen.​