Nieuw: Jaarbericht Duurzaam Beleggen 2018

Een goed pensioen in een leefbare wereld

​Naast het online jaarverslag publiceert PFZW een apart verslag over de inspanningen op het gebied van duurzaam beleggen. PFZW wil graag zorgen voor een goed pensioen in een leefbare wereld.

Het doel van PFZW is de duurzame beleggingen te verviervoudigen van € 5 miljard in 2015 naar tenminste € 20 miljard in 2020. Eind 2018 had PFZW bijna € 14 miljard aan zulke beleggingen. Verder is de CO2-voetafdruk van de beleggingsportefeuille sinds de nulmeting eind 2014 verlaagd van 339 ton CO2 per miljoen dollar bedrijfsomzet naar 240 ton eind 2018. En PFZW doet nog veel meer. 

In dit nieuwe Jaarbericht Duurzaam Beleggen worden de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar overzichtelijk gepresenteerd, onder de pijlers Klimaat en milieu, Water, Gezondheid, Voedsel, Mensenrechten, Goed ondernemingsbestuur en Stabiel financieel stelsel. PFZW is een van de eerste pensioenfondsen in Nederland dat een dergelijk verslag in een online omgeving publiceert.


Lees het Jaarbericht Duurzaam Beleggen 2018 van PFZW