PFZW publiceert online jaarverslag 2018

2018, een lastig jaar voor PFZW

​In het nieuwste online jaarverslag van PFZW staat de vraag centraal: wat voor jaar was 2018 voor het pensioenfonds? Alles overziend was het een lastig jaar.

De financiële situatie liet een (gedeeltelijke) indexering van de pensioenen niet toe. Daarmee werd de belangrijkste ambitie van PFZW, het bieden van een goed pensioen in een leefbare wereld, niet waargemaakt. Ook het mislukken van een akkoord tussen sociale partners en politiek over een nieuw pensioenstelsel was geen goed nieuws. PFZW hoopt dat de overleggende partijen in 2019 alsnog een akkoord kunnen sluiten dat voor alle generaties deelnemers en gepensioneerden voordelen biedt. 

De financiële markten eindigden het jaar 2018 in mineur waardoor het rendement op de beleggingen uiteindelijk -0,4% bedroeg. Bovendien bleef de rekenrente, een andere belangrijke bepalende factor voor de dekkingsgraad van het fonds, onveranderd laag.  

Positief was de verdere verlaging van de kosten per deelnemer voor de uitvoering van de pensioenregeling naar van € 64,90 (2017) naar € 62,10. De komende jaren is het doel om deze kosten verder te verlagen. 

Het online verslag opent met zes interviews met personen die ieder vanuit hun eigen situatie terugkijken op het jaar 2018 en vooruitblikken op de toekomst. Actieve deelnemers van jonge en middelbare leeftijd vertellen hoe zij tegen hun pensioen aankijken. Een gepensioneerde deelnemer licht toe hoe zijn besteedbaar inkomen steeds krapper wordt door het uitblijven van indexeringen. Werkgever Ben de Koning verklaart hoe hij oudere medewerkers gemotiveerd aan het werk houdt. En plaatsvervangend bestuursvoorzitter Albert Vink blikt terug hoe het bestuur het afgelopen jaar omging met de toenemende bezorgdheid over de financiële situatie van PFZW. 

Lees het online jaarverslag 2018 van PFZW