Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

Archief nieuwsberichten

In ons archief vindt u de nieuwsberichten terug tot en met september 2018.

 • Geen verlaging in 2020 02-01-2020 | De actuele dekkingsgraad van PFZW ligt vandaag boven de grens van de overheid. Dit betekent dat PFZW de pensioenen in 2020 niet hoeft te verlagen.
 • Vergeten pensioen 20-12-2019 | Soms komt het voor dat we de eigenaar van een opgebouwd pensioen niet kunnen vinden. Dan doen we ons best om deze op te sporen.
 • Update over verlagen 16-12-2019 | Zoals het er nu uitziet, ligt de dekkingsgraad op 31 december boven de grens van 90% en hoeven we de pensioenen in 2020 niet te verlagen. Maar het is nog niet zeker.
 • Politiek en pensioen 25-11-2019 | ​Pensioen is een veelbesproken onderwerp in de politiek. We houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
 • Uw premie in 2020 20-11-2019 | Samen met uw werkgever betaalt u premie voor de opbouw van uw pensioen. De premie voor het ouderdomspensioen blijft in 2020 gelijk aan die van 2019: 23,5%.
 • PFZW Design Award uitgereikt 17-07-2019 | 17 studenten van de opleiding Industrieel Ontwerpen van de TU Delft gingen aan de slag voor de PFZW Design Award.
 • Kans op verlagen in 2020 stuk kleiner 19-11-2019 | Minister Koolmees schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij maatregelen zal nemen om pensioenverlagingen zoveel mogelijk te voorkomen. Dit betekent dat PFZW de pensioenen volgend jaar waarschijnlijk niet hoeft te verlagen.
 • Joanne Kellermann bestuursvoorzitter PFZW 10-06-2019 | Joanne Kellermann is per 1 juni 2019 de nieuwe bestuursvoorzitter van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Via een kort interview laten we u graag nader met haar kennismaken.
 • Stijging duurzame hypotheken van PFZW 20-05-2019 | ​De Nederlandse hypotheekportefeuille van PFZW wordt steeds duurzamer. Van de ruim 2 miljard euro aan hypotheken is nu 400 miljoen euro belegd in woningen met een energielabel A.
 • PFZW belegt in groen gas 24-04-2019 | PFZW heeft een belang genomen in SCW Systems. Dit Alkmaarse bedrijf produceert met de nieuwste technologie groen gas uit onder andere rioolslib, mest en gft-afval.
 • In gesprek over de rekenrente 22-01-2019 | Politiek en genodigden in gesprek in de Tweede Kamer over de vraag of in bepaalde gevallen een andere rekenrente voor pensioen kan worden toegepast.
 • PFZW wint Pensioenwegwijzer 09-11-2018 | De Pensioenwegwijzer is dé prijs voor de financiële sector om het maken van keuzes op het gebied van pensioen makkelijker te maken.
 • Fit je pensioen in 15-11-2018 | PFZW heeft 3 tests geïntroduceerd, want wij vinden het belangrijk dat u gezond en vitaal met pensioen kunt gaan.
 • Oproep in NRC 04-10-2018 | De vijf grootste pensioenfondsen hebben de betrokken partijen opgeroepen om haast te maken met de hervorming van het pensioenstelsel.
 • Vertrek Carla Moonen 17-09-2018 | PFZW en bestuursvoorzitter Carla Moonen hebben in goed overleg besloten dat haar functie wordt beëindigd.
 • PFZW werkt mee aan rapport deeltijdwerken 13-02-2020 | Uit het rapport van stichting Het Potentieel Pakken blijkt dat het vergroten van deeltijdbanen mogelijkheden biedt om de verwachte personeelstekorten in de zorg met tienduizenden arbeidskrachten terug te dringen.
 • Uitkering partnerpensioen 12-03-2020 | PFZW keert het partnerpensioen of wezenpensioen uit volgens de gebruikelijke voorwaarden. Het reizen naar een gebied dat door de Nederlandse overheid als rood of oranje risicogebied wordt gezien, is voor PFZW géén reden om de nabestaanden niet uit te betalen.
 • Diepe buiging voor de helden van zorg en welzijn 17-03-2020 | We zien dat u en uw medewerkers in zorg en welzijn hard worden geraakt door het coronavirus. Iedereen werkt met man en macht om het virus af te remmen.. Daarom maken wij voor iedereen een diepe buiging.
 • NOW en pensioenopbouw 02-04-2020 | Maakt uw werkgever gebruik van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)? Dan blijft uw pensioenopbouw zoals normaal doorlopen.
 • Regeling bij arbeidsongeschiktheid of overlijden 10-04-2020 | Vorige week kondigden twee Utrechtse artsen aan een steunfonds op te richten. Het is goed om te weten dat u ook via PFZW automatisch verzekerd bent voor arbeidsongeschiktheid en overlijden.