Misschien heeft u wel eens gebeld of via een andere manier contact gezocht met de klantenservice van PFZW? Hopelijk heeft dit contact een goede indruk bij u achtergelaten. Het Gouden Oor is een organisatie die meet of een organisatie goed luistert naar de klant en of dit luisteren ook structureel leidt tot verbeteringen. Bij de jaarlijkse meting in mei 2019 beoordeelde het Gouden Oor PFZW op het hoogste niveau dat er te halen is.

Omgaan met feedback

De score dit jaar was zelfs nog iets beter dan het jaar ervoor. Volgens de beoordelaars: "In de breedte van de organisatie is naar voren gekomen dat de stem van de klant in haar doen en laten leidend is." Een mooi compliment voor de manier waarop wij dagelijks omgaan met de feedback van u als deelnemer en werkgever.