Als een werkgever failliet wordt verklaard, verliezen de medewerkers hun baan en hun salaris. In deze situatie neemt UWV vaak de loondoorbetaling over tot maximaal zes weken na de faillissementsdatum.  

Als UWV de salarissen tijdelijk overneemt, is dat inclusief de extra’s zoals vakantiegeld en pensioenpremie. Op uwv.nl leest u hier meer over. Het opbouwen van pensioen gaat in die periode gewoon door. Ook blijven deze medewerkers bij PFZW verzekerd voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden, net als binnen het dienstverband. 

Stopt UWV met het betalen van uw salaris, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Uw pensioenopbouw stopt dan wel. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een WW-uitkering? Ook daarover leest u meer op uwv.nl.

Komt u in aanmerking voor een WW-uitkering van UWV? Dan heeft u ook recht op bescherming bij verlof en werkloosheid bij PFZW. Uw pensioenopbouw is dan wel gestopt, maar u blijft dan verzekerd voor de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid.

En wilt u tijdens uw WW-uitkering toch pensioen blijven opbouwen bij PFZW? Dan kunt u dat misschien op eigen kosten doen door gebruik te maken van vrijwillige voortzetting