Uw pensioen in de toekomst

We moeten er wel rekening mee houden dat we in 2021 de premie moeten verhogen, de pensioenopbouw moeten verlagen en/of pensioenen wel moeten verlagen. Hierbij spelen de stand van de rente, de resultaten van de beleggingen en de nieuwe afspraken uit het pensioenakkoord een belangrijke rol.

We houden u op de hoogte

Komend jaar wordt ook het pensioenakkoord verder uitgewerkt. We houden u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen en wat deze voor uw pensioen betekenen.