Daarnaast is de financiële positie van PFZW de afgelopen weken gelukkig ook verder verbeterd, mede door een licht stijgende rente en de hoge rendementen uit beleggingen. De kans op een verlaging in 2020 is hierdoor een stuk kleiner geworden.

PFZW is blij dat de minister rust creëert rondom dit onderwerp, zodat het pensioenakkoord goed kan worden uitgewerkt. Maar we zijn vooral blij dat u en andere deelnemers zich de komende tijd een stuk minder zorgen hoeven te maken over de verlaging van uw pensioen. 

Hoe nu verder?

Op 21 november wordt de brief in de Tweede Kamer besproken. Daarna weten we pas welke maatregelen de overheid echt neemt. We brengen u natuurlijk op de hoogte zodra er meer bekend is over de gevolgen voor uw pensioen.

De financiële situatie van PFZW

Als de verlaging voor 2020 van de baan is, betekent dat niet dat de financiële situatie van PFZW meteen verbeterd is. Een grote zorg voor de komende jaren blijft de lage rente. Bovendien worden de financiële regels voor pensioenfondsen de komende jaren nog strenger. In het huidige stelsel moeten we er rekening mee houden dat voor 2021 misschien moet worden besloten de premie te verhogen en/of de pensioenopbouw te verlagen. Hierbij spelen de stand van de rente, het verwacht rendement uit beleggingen en de nieuwe afspraken uit het pensioenakkoord een belangrijke rol. Een snelle uitwerking van het pensioenakkoord is daarom van groot belang

De brief lezen

U vindt de volledige brief van minister Koolmees op de website van de Rijksoverheid.