Het bestuur van PFZW is verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van de collectieve pensioenregeling. Naast de bestuursvoorzitter bestaat het bestuur uit afgevaardigden van werkgevers- en werknemersorganisaties en een vertegenwoordiger van gepensioneerden.

Joanne Kellermann was voorheen onder meer directielid van De Nederlandsche Bank (DNB) en bestuurder bij de Europese Banken Resolutie Autoriteit (SRB) in Brussel. Via een kort interview laten we u graag nader met haar kennismaken. 

Wat heb je hiervoor gedaan?

Na een studie in Leiden begon ik mijn loopbaan als advocaat. Mijn aandachtsgebieden waren financieel toezichtrecht en internationale transacties. Daarna werkte ik bij De Nederlandsche Bank (DNB). Daar heb ik 7 jaar gewerkt en was ik verantwoordelijk voor onder meer het toezicht op de pensioen- en verzekeringssector en voor integriteit, toetsing en handhaving.  

Na deze periode bij DNB was ik tot begin 2018 lid van de Single Resolution Board (SRB) in Brussel. In Nederland is dit niet zo’n bekend instituut, maar het is één van de cruciale pijlers van de Bankenunie in Europa. De SRB moet ervoor zorgen dat banken zodanig robuust zijn dat ze bij een volgende financiële crisis niet omvallen.

Na mijn tijd in Brussel kwam er meer ruimte voor maatschappelijke nevenfuncties. Zo ben ik als bestuurslid heel nauw en enthousiast betrokken bij Aflatoun, een NGO die voor meer dan 5 miljoen kinderen wereldwijd sociale en financiële educatie verzorgt. En ik ben lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht.

Wat heb je met het onderwerp pensioen?  

Bij DNB was pensioen één van mijn aandachtsgebieden. Toen ik daar in 2007 binnenkwam, stonden alle pensioenfondsen er fantastisch voor. Dus mensen feliciteerden me met mijn portefeuille. Toen kwam de crisis en doken de dekkingsgraden omlaag, en keek men heel anders naar mijn aandachtsgebied. Maar juist doordat ik de goede en de slechte tijden heb meegemaakt, voel ik me heel betrokken bij dit maatschappelijk zo belangrijke onderwerp.  

En uiteindelijk maakt het dan niet uit of je bij de toezichthouder of een pensioenfonds werkt. Want beide partijen voelen zich verantwoordelijk voor een goed pensioen en daar wil ik me ook in deze nieuwe rol hard voor blijven maken.   

Wat heb je met de sector zorg en welzijn?  

Beroepsmatig ken ik deze sector nog niet zo goed. Alhoewel ik wel 8 jaar in de Raad van Toezicht van het Van Goghmuseum heb gezeten. Daar kreeg ik een goed beeld van wat er in de cultuursector speelt.  

Maar eigenlijk heeft iedereen wel iets met de sector zorg en welzijn. Ofwel kennen we iemand die in deze sector werkt, ofwel iemand die er wordt verzorgd. Ik heb de afgelopen jaren een aantal zorgtaken op me genomen en mijn respect voor de mensen die dit werk doen is daardoor alleen maar groter geworden. 

Wat doe je graag in je vrije tijd?

Ik ben echt een buitenmens. En dat uit zich op veel manieren. Zo houd ik van wandelen, het liefst in de bergen, maar werk ik ook graag in de tuin. En ik ben gek op water: ik zwem en zeil heel graag. 

Wat is je ambitie als voorzitter van PFZW?

Het zou mooi zijn als we in de komende jaren de moeilijke financiële positie kunnen verbeteren en we een zonniger vooruitzicht krijgen. Niet alleen door een pensioen dat weer mee kan groeien in goede tijden, maar ook door het pensioengeld rendabel in te zetten voor een betere wereld waarin goed en gezond te leven is.  

Daarnaast is het mijn ambitie om bij deelnemers, en met name vrouwen, een beter besef te brengen dat het plannen van je financiële toekomst heel belangrijk is. En daar speelt pensioen een hoofdrol bij.