Daarmee levert ook PFZW een bijdrage aan de klimaatdoelen van het kabinet. Als pensioenfonds willen we werken aan een leefbare wereld voor iedereen die pensioen bij ons opbouwt of van ons ontvangt.  

Minder CO2

Het Klimaatakkoord heeft als doel om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. De pensioenfondsen en andere financiële partijen dragen hieraan bij op verschillende manieren: 

  • door vanaf 2020 te rapporteren over de impact van hun beleggingen op het klimaat  
  • door uiterlijk in 2022 actieplannen te presenteren die bijdragen aan vermindering van de uitstoot van CO2 
  • door het CO2-gehalte in de beleggingen te meten en rapporteren 
  • door bij te dragen aan het klimaatakkoord van Parijs via bijvoorbeeld CO2-verminderingsdoelstellingen in de beleggingen waar dat mogelijk is. Maar ook door het aanspreken van bedrijven op hun CO2-uitstoot, of de financiering van projecten waardoor minder CO2 wordt uitgestoten