PFZW keert partnerpensioen en wezenpensioen gewoon uit

PFZW keert het partnerpensioen of wezenpensioen uit volgens de gebruikelijke voorwaarden. Het reizen naar een gebied dat door de Nederlandse overheid als rood of oranje risicogebied wordt gezien, is voor PFZW géén reden om de nabestaanden niet uit te betalen. 

Ook bij arbeidsongeschiktheid

Ook de voorwaarden voor arbeidsongeschiktheidspensioen blijven ongewijzigd. Arbeidsongeschiktheid na het bezoeken van een risicogebied is voor PFZW geen reden om de uitkering af te wijzen.