Ouderdomspensioen

Het bestuur heeft besloten om de pensioenpremie voor 2020 op hetzelfde niveau te houden als in 2019: 23,5% van het deel van het salaris dat meetelt voor de pensioenopbouw. 

Arbeidsongeschiktheidspensioen

De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt verlaagd. Dit is mogelijk, omdat de AOW-leeftijd naar voren is geschoven. Daardoor zijn er per saldo minder mensen arbeidsongeschikt vóór hun AOW-leeftijd en zijn de kosten voor dit type pensioen lager. De premie wordt daarom voor 2020 verlaagd van 0,6% naar 0,5%.

Uw premie in 2021

Het kan zijn dat de premie voor ouderdomspensioen in 2021 wel verhoogd moet worden. Dit komt door de situatie waarin de pensioenfondsen zich bevinden. Denk hierbij aan de stand van de rente, het verwacht rendement uit beleggingen en nieuwe afspraken uit het pensioenakkoord. Deze elementen hebben ook invloed op de situatie van PFZW. Het bestuur kan de premiestijging ook (deels) opvangen door een aanpassing van de pensioenopbouw.