Genodigden werd gevraagd te reageren op het standpunt “dat ook voor zachtere pensioenaanspraken de risicovrije rente moet gelden”. Peter Borgdorff, directeur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn, was een van de genodigden.

De rekenrente is een (politieke) keuze

Peter Borgdorff stelde dat de rekenrente moet passen bij de aard van het pensioencontract. Als het pensioencontract minder zeker is, dan kan je daarvoor een risico-opslag inrekenen in de rente. Hoe hoog die opslag is, daarover kan je van mening verschillen. Dus welke rente dat dan oplevert, is vervolgens een (politieke) keuze. Die keuze vraagt wel een evenwichtige belangenafweging. Als we naar een ander pensioencontract over gaan, dient naar de belangen van alle deelnemers te worden gekeken; zowel gepensioneerden als degenen die nu pensioen opbouwen. Er moet balans zijn voor jong en oud.

Dreigende verlaging van pensioenen

Op de achtergrond speelt ook een discussie over de dreigende verlaging van pensioenen. De zorg over dreigende (grootschalige) kortingen op pensioenen is de afgelopen maanden weer sterk toegenomen. Oorzaak is de economische onrust in het laatste kwartaal van 2018 die zorgde voor scherp dalende koersen op de aandelenbeurzen. Pensioenfondsen hebben daar veel last van. En daarmee is de kans dat de komende jaren pensioenen van veel mensen in Nederland moet worden gekort, weer groter geworden.  

Oplossing: “Pas de MVEV-eis aan.”

Het verlagen van pensioenen is pijnlijk, maar soms helaas onvermijdelijk. Maar het is niet uit te leggen dat pensioenen en aanspraken worden verlaagd als een pensioenfonds een dekkingsgraad boven de 100% heeft en dus genoeg geld heeft om aan de verplichtingen te voldoen. PFZW stelt dan ook voor om deze pensioenverlagingen af te wenden door het aanpassen van de zogenoemde ‘maatregel minimaal vereist eigen vermogen’ (MVEV). Dit is een maatregel in de Pensioenwet, die ervoor zorgt dat aanhoudend dekkingstekorten bij pensioenfondsen worden voorkomen. PFZW stelt voor deze MVEV-vereiste te koppelen aan een dekkingsgraad van 100% in plaats van (ongeveer) 104,5%, zoals nu het geval is.  

Eerder stelde PFZW deze oplossing voor bij het rondetafelgesprek naar aanleiding van de evaluatie van het financieel toetsingskader (FTK) op 17 mei 2018.