De pensioenfondsen zijn teleurgesteld dat er rond Prinsjesdag geen voorstel is gepresenteerd. Als duidelijkheid over een nieuw stelsel uitblijft, zullen indexeringen nog langer op zich laten wachten en dreigen er de komende jaren verlagingen voor vele pensioneerden en actieven in Nederland.

We kunnen binnen de huidige regels en het huidige contract niet het best mogelijke pensioen uitkeren. Dat voelen miljoenen Nederlanders in de portemonnee,’ aldus de vijf pensioenfondsen. Het praten duurt al veel te lang, vinden zij. 

De 5 fondsen roepen alle partijen op de verschillen te overbruggen en gemeenschappelijke grond te vinden. ‘Die grond is er: een solidair en collectief pensioen. Een pensioen dat te begrijpen is voor iedereen. Een pensioen dat rechtvaardig is voor jong én oud. En een pensioen dat meebeweegt met de economie. Een akkoord met die elementen zorgt er voor dat wij weer kunnen doen waarvoor we zijn ingehuurd: een zo goed mogelijk pensioen uitkeren,’ besluiten de pensioenfondsen hun oproep.